Conformo INTERIJERI

_Podaci

Conformo INTERIJERI
Ilica 226, 10 000 ZAGREB
T.: +385 01 370 2186
F.: +385 01 370 2186
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Matični broj: 2149915
OIB: 12641174062
Žiro račun: 2484008-1103917668

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn
Članovi uprave: Dubravko Glivetić i Marko Balaša , a zastupaju društvo pojedinačno i samostalno